Новини, Шарен свят

По 6 и 12 лв. за кубик при самостоятелно добиване на дърва

Таксата за самостоятелен добив на дърва на корен е 6 лв. за кубик иглолистни и 12 лв. за кубик широколистни. Кметовете на села са предали вече съответните списъци на желаещите в Държавното горско стопанство в Самоков. По този начин от стопанството заявяват готовност да удовлетворят нуждите на всички желаещи. Дърва обаче от склад Горското не продава.
Междувременно от Югозападното държавно предприятие с център Благоевград /съставна част от което е Горско стопанство – Самоков/ информираха, че досега около 6400 домакинства в Югозапада са се снабдили с дърва за огрев. Предоставени са на населението 48 хил. пространствени кубически метра, което е близо два пъти повече в сравнение със същия период на миналата година.
Общо 210 хил. куб. метра дърва за огрев има готовност да предложи на жителите в 5-те области – Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка, Софийска и Пазарджишка, Югозападното предприятие през тази година. Преценява се, че снабдяването се осъществява ритмично благодарение и на съдействието на кметовете на села.
По-ранното запасяване ще помогне дървата да изсъхнат преди новия отоплителен сезон. Специалистите препоръчват дървата да са нацепени, подредени на проветриво и огряно от слънцето място и задължително да са покрити срещу валежи. Това ще доведе до по-малко вредни емисии, отделяни при горенето, както и ще намали разходите за отопление.
Очертава се напоследък и  тенденция  към намаляване на желаещите да добиват сами дърва, за сметка на увеличаващия се брой домакинства, които предпочитат да си осигурят гориво за зимата направо от склад.

Leave a Reply