Новини, Политика

ПП ЛИДЕР – Приоритет № 1 е борбата с бедността и безработицата

Интервю с д-р Красимира Ковачка, водач на листата с кандидати за общински съветници на ПП ЛИДЕР

– Като лекар Вие постоянно сте сред хората – какви са техните настроения днес, две седмици преди местните избори, и какво могат да научат политиците от обикновените хора?
– Безспорно кризата влияе повсеместно на всички, но мисля че българите са особено уязвими поради ниския жизнен стандарт у нас. Възможностите за компенсация са стеснени. Древните са казали: «Щастлив е този, който далеч от грижите обработва със своите волове бащината земя». Сега хората искат едно нещо – работа. Всички политици трябва да знаят, че днес има много страдащи и обезверени хора, особено на село, много безработни и притиснати от живота и солидарността и помощта за тях е първостепенна задача. Хората очакват конкретна и действителна намеса от страна на политиците за подобряване на жизнения им стандарт. Впрочем, не мога да си представя, че някой може да бъде щастлив, ако е заобиколен от нещастие и страдание.
– ПП ЛИДЕР участва в местните избори 2011 в Самоков с листа на кандидати за общински съветници. Какво е мнението Ви за управлението на града в предишните години и възможно ли е по време на криза да се постигне управленски прелом – градът да става по-богат, а хората – по-щастливи? Как това действително може да се случи?
– Ако не смятах, че дори по време на криза нещата могат да се подобрят, просто нямаше да се занимавам с политика. Погледнете колко е различен стандартът на живот в България в различните градове, а и вътре в градовете, а криза има навсякъде. Защо кризата засяга едни държави, а не други? Очевидно управлението, икономическата политика и мотивацията на хората могат да бъдат различни и съответно мобилизацията на обществото за противодействие на кризата и крайният резултат са различни.
Ние трябва да се научим да си вярваме и да се борим. Да работим интелигентно и повече. Да заставим кризата да работи за нас, като преразгледаме всичко, което правим, и зачеркнем ненужното. Да преразгледаме общинските разходи и приходи, програмите, плановете и изпълнителите. Ресурси има навсякъде. Колко много могат да дадат дори елементарни неща като повишаване на ефективността на работа в общинската администрация и повишаване на прозрачността й!
Що се отнася до предишното управление на града, нали за това се правят избори – ако хората смятат, че старото ръководство може да ги изведе от кризата, те просто ще гласуват за него и толкова.

– Ако трябва да се подредят приоритетите в дейността на бъдещето общинско ръководство, как изглеждат те според вас?
– Подреждането на приоритети е централен момент във всяка човешка дейност, особено в управлението, като едновременно с това е и много динамичен процес. В момента Самоков е беден град, но със сериозен човешки потенциал. Безработицата, особено сред ромското население, е фрустрираща, а тя води до социални и здравни последствия – повишена престъпност и влошени здравни показатели на засегнатото население. Следователно според мен приоритет номер едно както за Самоковска община, така и за страната, трябва да бъде борбата с бедността и безработицата и откриването на нови работни места. Това ще увеличи потреблението и ще подпомогне икономическия ръст, което означава и успех срещу кризата.
Би било безотговорно да се загуби постигнатото през годините за интегриране на ромското население в града. Това трябва да бъде втората задача по важност и решаването й се преплита с първата, защото безработицата е преди всичко проблем за ромската популация.
Безспорно модернизацията на процесите на администриране в общината е следващата по важност цел. Защото в крайна сметка повече демократичност и прозрачност в управлението и по-ефективен мениджмънт означават повече сигурност за града, по-добра екология и по-добро здравеопазване и образование.
– Злобата на деня за България се казва Катуница. Защо Самоков е по-различен и имате ли собствено ноу-хау в града и болницата за решаване на етнически и малцинствени проблеми?
– Убедена съм, че събитията около случая в с. Катуница са сериозен урок за всички нас. Не съм сигурна обаче дали отново пометеното няма да се скрие под килима и дали урокът е разбран правилно от всички политици. Някои от тях като че ли отново се опитват да спечелят нечестни точки със скрит популизъм. За мен ромският проблем е по-скоро проблем на концентрирана бедност в дадена популация. И единственото решение за това могат да бъдат образованието и работата.
Болницата в града има определен и оригинален принос в това отношение. Назначени са на работа много роми и е осигурен достъп на здравна помощ за всички – така, както е записано в закона. Не съществува неравенство в качеството на оказваните медицински услуги. По линия на общественото здраве и различните образователни и здравни програми се стремим да обхванем все повече млади хора с такъв произход. Като цяло имаме много добри отношения с ромите – та те са част от нас, и мисля, че сме избрали правилния път.
– Вие сте много популярна личност в Самоков, преди всичкo c лекарската си професия – много търсен кардиолог, успешен управител на болницата в града. В листата ви за общински съветници също има доста лекари. Какво свързва медицината и политиката, могат ли да се съвместят и кой губи и печели от тази ситуация?
– Известно е че обществето деградира без импулса на отделната личност, както и импулсът изчезва без обществена подкрепа. Ние, лекарите, има какво да кажем на обществото, а и в политиката, благодарение на огромния си професионален и човешки опит, както и поради сериозните отговорности, с които сме натоварени ежедневно. Лекарите са необикновени хора – те са селектирани, обучавани и проверявани системно по начин, който е неизвестен за други професии. Така че аз вярвам на моите колеги, с удоволствие съм заложила на тях и ще работя уверено с тях.
За себе си мога да кажа, че като кардиолог съм спасила хиляди човешки живота и чувствам обич и признателност от страна на хората. Повярвайте, не съжалявам за годините над книгите и безсънните нощи. Нищо се може да се сравни с победата в битката за човешкия живот.
А с болницата на Самоков действително се гордея – ние сме без просорочени задължения, с нова и модерна диагностична апаратура, с всеодаен и компетентен персонал. Искрено се надявам да усвоим успешно финансирането по европейския проект, за да направим болницата още по-добра за хората.
– Самоков е неразделен в съзнанието на хората от Боровец. В годините на криза сякаш този обичан от всички курорт не се представя много успешно. Как може да се промени това?
– Трудно е да се каже дали Боровец губи позиции, за такава оценка трябва сравнение с подобни курорти в съседни държави и много прецизен анализ. Но човек е устроен така, че винаги иска повече. Аз също съм критична към направеното от нас.
Има ли план за бъдещето на Боровец? Има ли добра реклама курортът на световните туристически пазари? Подобри ли се качеството на туристическите услуги в последните години? Разнообразиха ли се предлаганите услуги вътре в курорта? Инфраструктурата на курорта подобрена ли е в последните години? Като си дадете последователен отговор на тези въпроси, ще разберете и проблемите на курорта, и възможните решения, за да стане Боровец наистина успешен.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Leave a Reply