Новини, Политика, Читателски

Правилата на демокрацията трябва да се уважават и спазват

Още веднъж по въпроса за търговете в “Самоково”

Благодаря на ръководството на общинската администрация на Самоков за публикувания във в. “Приятел” отговор на поставени от мен преди него въпроси в различни писма. Смятам за излишна хартиадата около провежданите търгове за парцели в кв. “Самоково”. Ако след първата публикация във в.”Приятел” (бр. 61) общинското ръководство беше излязло с кратка публикация нямаше да се разменят излишни писма.
Също би трябвало да се уважават съгражданите, пожелали да се информират от общински служители по проблема. Нали все пак трябва да се спазват приетите от самата общинска администрация “Етични правила за поведение на служителите в общинската администрация”. Толкова по този въпрос.
Уважаеми съкварталци!
От Решение № 1225 от 25.03.2010 г. за изработване на изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за кв.”Възраждане”, обхващащ квартали 22а, 23, 270, 271, 71, 72, 73 и 74 по застроителния регулационен план на гр. Самоков и кв. „Самоково зона-В”, обхващащ квартали 209, 209а, 292, 292а, 292б, 292в, 208 и 296 по застроителния регулационен план на кв. “Самоково”, се разбира за благородното желание на тогавашния кмет Николов да се придаде по-приветлив вид на кварталите, като се спре хаотичното разполагане на гаражни клетки, павилиони и бараки и се предвидят парцели за гаражи, обслужващи и търговски обекти и допълнителни парко-места.
От цялата шумотевица около провежданите търгове губещи се оказвате вие. Защото съгласно правилата на демокрацията не сте се възползвали от правата си. Когато на 11.06.2010 г. се е провеждало обществено обсъждане на подробния устройствен план на кв. “Самоково”, предложен от кмета Николов, не сте възразили срещу промените.
Когато решението за одобряването му е публикувано преди една година в “Държавен вестник”, никой не е подал жалба в Административния съд – София област.
Това проличава от отговора във вестника и от отговора на областния управител на вашия протест срещу провежданите търгове. С отговора на областния управител можете да се запознаете в книжарницата между бл. 3 и бл. 8 в кв. “Самоково”. Моля да ме извините, ако с тези мои слова съм ви засегнал.

Любомир Дюлгеров

Leave a Reply