Новини, Шарен свят

Преброиха в Драгушиново 240 щъркели

Крайградското село Драгушиново е първенец в рамките на общината при провежданото през това лято Седмо международно преброяване на белия щъркел във всички страни на Европа.
Оказа се при преброяването, че в Драгушиново има 47 гнезда с 40 двойки щъркели и 160 техни рожби.
По-нататък в класацията следват Райово с 35 гнезда, Белчин – 31, Поповяне – 26, Говедарци – 19, Злокучане – 15, Продановци – 12 и др. В Самоков има само две гнезда, а в три от селата в района – Гуцал, Ново село и Долни Окол, не е открито нито едно гнездо.
Европейското преброяване на щъркелите се прави всяко десетилетие от 1934 г. насам. Присъствието им близо до хората е гаранция, че живеят в здравословна среда.
Седмото преброяване ще завърши догодина. Ще бъде отчетено и колко от малките щъркели успешно напускат гнездата. Преброяването е едно от най-големите природозащитни събития в света. Провежда се с помощта на доброволци. На основата на получените резултати ще се предвидят мерки за опазване и подобряване на околната среда.

Leave a Reply