Новини, Туризъм

Предварително обсъждане на промените в Закона за горите е нужно

Туристически деятели: Предварително обсъждане на промените в Закона за горите е нужно

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА)
и Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) са изпратели открито писмо до министър-председателя Бойко Борисов във връзка с предложенията за изменения на Закона за горите.
“Ние, членовете на АБТТА и БААТ, обединяващи компании, чиято професионална територия е туризмът в България, считаме за неприемливо приемането на законодателни решения, които касаят българския туристически бранш, без предварително съгласуване с нас – неговите представители. Забавящото се с година приемане на нов закон за туризма вече дава негативните си плодове. Бавната реакция във връзка със застрояването в големите курорти през последното десетилетие превърна България в страната с най-ниска заетост на легловата база в ЕС – под 20 %”, се посочва в документа.
Според двете асоциации предлаганите промени в Закона за горите са плод на корпоративен натиск и ще засегнат негативно родната природа. В писмото се подчертава, че развитието на съществуващите и изграждането на нови ски курорти трябва да става без да се уврежда природната среда и то така, че да печелят малкият и средният бизнес и местните общности.
В крайна сметка от асоциациите настояват правителството да оттегли предлаганите за обсъждане в парламента промени в закона, след което проблемите да се поставят за по-сериозно и задълбочено разискване включително с участието на представители на туристическия бранш.

Leave a Reply