Новини, Политика

Предвиждат за три години парите за строителство да нараснат три пъти

Оптимистични са плановете на Общината за близкото бъдеще. Бюджетната прогноза за периода 2013-2015 г., подготвена и вече представена във финансовото министерство, предвижда капиталовите разходи в града и района през 2015 г. да нараснат три пъти в сравнение с отчета за миналата година. Това означава на практика, че значително повече от сега средства ще се отделят за строителство, благоустрояване и ремонти.
При изготвяне на прогнозата са взети предвид вероятните постъпления от местни приходи и съответно разходите по местни дейности.
Планира се още с около 10 % да се повишат разходите във връзка с инфлацията, тенденцията за увеличение на цените на горивата и електрическата енергия и индексацията на минималната заплата.

Leave a Reply