Новини, Шарен свят

Предвиждат 45 нови работни места

Проектите по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2012 г. бяха разгледани на заседание на Съвета за сътрудничество в Самоков на 3 ноември.
Квотата за общината по тези проекти е за 45 работни места. Стана ясно, че са подадени два проекта – от Общината и от Областната администрация, съответно за осигуряване на работа на 40 и на още 5 човека.
Новата програма ще действа през цялата следваща година – от 1 януари до 31 декември. Планираните дейности са разпределени като общополезни, трайни и почасови.
Самите проекти бяха оценени според предвидените критерии. Сега предстои да бъдат разгледани на следващо ниво – в Регионалната служба по заетостта в Софийска област. След това ще бъдат оценени от Комисията по заетост към Областната управа.
Окончателното одобрение ще бъде направено в Агенцията по заетостта. Програмата се финансира от държавния бюджет.
В момента в Самоков се изпълняват други две програми за заетост. Едната е в изпълнение на проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие”, с финансиране от Европейския съюз. По тази програма са ангажирани 170 души.
В края на октомври пък бяха назначени 90 души за работа в т. нар. аварийни дейности при зимни условия. Те са към програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Заетостта им ще продължи със сигуност до края на тази година, но е вероятно да бъде продължена и след това.
В Съвета за сътрудничество бяха обсъдени и постъпили заявления от работодатели за наемане на работни места по мерки за насърчаване на заетостта. Одобрени са 5 работни места на петима работодатели. Работните места ще бъдат субсидирани с минимална работна заплата, допълнително заплащане и осигуровки върху минималния осигурителен праг за длъжността, което пък е за сметка на работодателя. По тези мерки се осигурява работа на младежи до 29 години, хора с увреждания, майки с деца до 3-годишна възраст и лица на възраст над 50 години.

Leave a Reply