Предвижда се бюджет от 42,5 млн. лв.

Проектобюджетът на общината за 2020 г. бе обсъден на среща с гражданите на 20 януари. Зам.-кметът Сия Шехтанова представи самия проект.
Предвижда се бюджетът за тази година да възлезе на 42 550 702 лв. В сравнение с миналата година, когато бюджетът е бил 39 570 265 лв., има увеличение от почти 3 млн. лв., което се дължи на завишените с около 13 %  приходи от републиканския бюджет и на нарасналата такса за битови отпадъци.
Както поясни Шехтанова, промяна на местните данъци и такси няма с изключение именно на таксата за битови отпадъци /т. нар. такса смет/, която не е била „пипана” почти десет години и досегашният й размер не е бил достатъчен да покрие разходите, свързани с изискванията и нуждите за събиране, извозване и обработка на отпадъците.
Както е известно, промяната в размера на тази такса стана с решение на Общинския съвет на декемврийската му сесия. Парите ще се използват включително за почистване на териториите за обществено ползване, както и за отчисления към държавата, като целта тук е да се съберат средства за изграждане на нова клетка за отпадъци, когато се изчерпи капацитетът на досегашната и тя трябва да се закрие.
Бюджетът се формира приблизително еднакво – с по около 21 млн. лв., от държавата и от местни приходи.
Предвижда се собствените приходи да възлязат на 13,3 млн. лв., като от имуществените и други данъци се съберат към 4,2 млн. лв., а неданъчните приходи бъдат на стойност около 9,1 млн. лв. От данъка върху недвижимите имоти се очакват 1,3 млн. лв., а от данъка върху превозните средства – 1,4 млн. лв. Според планираното от таксите /включително от такса смет/ трябва да се получат към 4,9 млн. лв.
Разходите в сферата на образованието ще бъдат почти 16 млн. лв. За социално подпомагане и грижи ще се отделят 2,6 млн., а за култура и почивно дело – 2,7 млн. лв.
Отделно около 2 млн. лв. ще се осигурят от еврофондовете.
Директорът на дирекция в Общината Красимира Костадинова представи капиталовата програма, в която са включени много обекти на обща стойност към 7 млн. лв.
Сред най-големите от тези обекти са подмяната на ВиК и реконструкцията на ул. „Преспа” /главната улица в „Самоково”/, ремонтите на улиците  „Мургаш”, „Бузлуджа”, „Асен Карастоянов”, „Цареви кладенци”, „Луковица”, бул. „България” и др., реконструкцията на улиците „Христо Смирненски”, „Връх Мусала”, „Христо Ботев”, ремонтът на тротоарите по  улиците „Ихтиманско шосе”, „Бяла поляна”, „Николай Николаевич”, „Рила планина”, „Охрид”, „Тракия”, „Марица” и др., подмяната на водопроводи, закупуването на оборудване за болницата, благоустройствени мероприятия в селата и др. /Списъкът на всички обекти на стойност над 20 хил. лв. даваме отделно на стр. 5./
Кметът Владимир Георгиев подчерта значението на най-важните „пера” в бюджета и изтъкна, че много средства ще се отделят за водопроводи и за асфалтиране, включително в селата. Отново бе посочено, че при сегашната ситуация Общината е принудена да отделя значителни средства за ВиК мрежата, тъй като инвестициите на съответното предприятие в тази сфера са крайно недостатъчни.
Част от присъстващите, които за съжаление бяха твърде малко, поставиха въпроси и дадоха предложения, които ще бъдат взети предвид при окончателното представяне на проектобюджета на общинската сесия на 13 февруари. Съобщено бе още, че до този момент предложения по бюджета от граждани по интернет или в общинското деловодство не са постъпили.
Сред участниците в обсъждането бяха и председателят на Общинския съвет Мая Христева, зам.-кметът Люба Кленова, секретарят на Общината Ангелина Вангелова, общински съветници, кметове на села и др.

Тодор Попов

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*