История, Култура, Новини, Образование

Преди 155 години за първи път се почитат светите братя в Самоков

За първи път денят на славянските просветители св. св. Кирил и Методий в Самоков по най-тържествен начин е честван на 11 май 1860 г. Свещениците от всички градски черкви начело на шествие от празнично облечени мъже, жени и деца със свежи пролетни цветя и свещи в ръце се събрали пред самоковското общинско училище. Там дошли и всички еснафи от града. Свещениците извършили тържествен водосвет. Малките ученици пеели песни, много граждани се просълзили от умиление. Училищното настоятелство отпуснало 84 гроша и 10 пари, с които било направено коливо и раздадено на ликуващите българи.
Тържественото честване на делото на солунските братя станало и на 11 май 1862 г. в трите самоковски училища: общото мъжко, девическото и долномахленското. Слово за живота и делото на двамата братя произнесъл главният учител Георги Икономов.
При тържественото честване на светлия празник на 11 май 1871 г., станало в девическото училище, прочувствено слово произнесла учителката Христина Милева.
Така била утвърдена традицията всяка година в самоковските училища тържествено да се чества празникът на светите братя Кирил и Методий. Съобщения за тържествата през 1860 г. се намират в писмо на Анастас Коконович от Самоков до Найден Геров в Пловдив от 13 май 1860 г. и във в. „България” – от 25 май 1860 г. и в бр. 17 от 1862 г., а за тържеството в девическото училище пише в. „Право” в бр. 19 от 5 юни 1871 г.
По-късно светите братя са приети за патрон на самоковското мъжко училище, но засега не е открито решението и дата за утвърждаването му.

Георги Захов

Leave a Reply