Новини, Шарен свят

Преди 40 години сватбите в Самоков са били двойно повече

През 1975 г. в града ни цели 269 пъти е прозвучал Менделсон. След четири десетилетия – през миналата 2015 г., бракосъчетанията в Самоков са били двойно по-малко – 131.
Като цяло тенденцията е негативна: през 1985 г. „да” са си казали 238 младоженчески двойки, в 1995 г. – 170, а в 2005 г. – едва 130.
Едва ли откриваме топлата вода, но тези сведения са доста показателни. Какви са причините за главоломния спад при сравнително еднакъв брой на населението? Безспорно една от тях е все по-увеличаващият се брой на живеещите на семейни начала без сключване на граждански брак. Известно е още, че мнозина млади наши съграждани и изобщо жители на общината напуснаха Самоков и района в края на миналия и в началото на този век и се установиха в София и на други места, включително и в чужбина. Роля играят и опасенията, че при продължаващата материална несигурност за широки слоеве от населението човек няма да има възможност да издържа семейство – както финансово, така и чисто житейски, от психологическа гледна точка.
От друга страна задържането на едно равнище на броя на сватбите през последното десетилетие според запознати се дължи на обстоятелството, че се увеличават официалните бракове сред ромите, които вече заемат не малък дял от общото население на общината.
Същевременно полувековен юбилей през настоящата година ще честват 399 самоковци и още 105 жители на села в района, родени през 1966 г.
Три четвърти век /75 години/ пък ще навършат, дай Боже, 300 души от общината, включително 161 жители на града ни, родени през 1941 г.
80-годишен юбилей ще честват родените през 1936 г. В Самоков те са 147 човека, а в селата – 144.
За предоставените данни благодарим на любезните служители от отдел ЕСГРАОН на Община Самоков.

Надка Вардарова

Leave a Reply