Новини, Читателски

Предлагаме градският транспорт да има още две спирки

Хубава придобивка от няколко години е безплатният градски транспорт в Самоков. Така възрастните или по-немощни хора могат лесно и без да плащат да слязат до центъра на града или да почетат паметта на свои близки в гробищните паркове.
Наскоро се каза, че този вид транспорт ще продължи да се развива и дори при възможност ще се разширява от гледна точка на маршрута, подходящо време за курсовете и т. н. Във връзка с това правим две предложения.
Първото е да има още една спирка в “Самоково”. Сега спирки има само на “Широкото” /в горната част на квартала/ и при болницата. А между тези две спирки има разстояние цял километър. Добре ще бъде, ако е възможно, да се открие още една спирка между тях, например някъде в района пред супермаркет “Европа”. Така ще бъдат улеснени хората от северната /долната/ част на квартала, които сега са принудени да бият път до “Широкото” или да ходят чак до болницата, за да използват превоза.
Второто ни предложение е да има спирка на паркинга пред стария гробищен парк /при стадиона/. Сега спирката в този район е чак в Шишмановския квартал /където е и за автобусите за Боровец/ и е доста отдалечена от входа на гробищата, а голяма част от ползващите градския транспорт посещават точно тези гробища. И възрастни, болни и едва кретащи, са принудени да кръстосват цялата Туристическа градина, за да дойдат от сегашната последна спирка до входа на гробищния парк.
Установяването на тези две спирки няма да изисква някакви големи допълнителни разходи, а ще бъде от голяма полза за доста хора. Надяваме се, че предложенията ни ще бъдат възприети от общинската управа.

Жители на кв. “Самоково”

Leave a Reply