Здраве, Новини

Предлагаме промени за по-добро взаимодействие на лекарите

В „МБАЛ-Самоков” на 31 октомври се състоя работна среща между „МБАЛ-Самоков” ЕООД, представлявано от управителя д-р Красимира Ковачка и Медицинския съвет, Филиала за спешна медицинска помощ с отговорник д-р Попхристова, Неотложния кабинет към Медицинския център „Сана” с управител д-р Андреев, представители на Общината – зам.-кмета Васил Сайменов и гл. експерт „Социални дейности” г-жа Герасимова, Красимир Петров, началник „Охранителна полиция” към РУП-Самоков.
Срещата бе организирана във връзка с необходимостта от подобряване на комуникацията между трите лечебни заведения с оглед осъществяване на консултативна помощ от болницата през нощта и в празничните дни по спешност.
Уточнени бяха задълженията на трите вида лечебни заведения: Неотложният кабинет за извънболнична помощ на подчинение на Медицинския център „Сана” с управител д-р Андреев, Филиала за спешна медицинска помощ с отговорник д-р Попхристова и дежурните специалисти през нощта и в празничните дни в „МБАЛ-Самоков”.
Обсъдени бяха основни проблеми.
Педиатричната консултативна помощ в съботни, неделни дни и през нощта се осъществява от дежурния педиатър в болницата само по отношение на Филиала за спешна помощ. „МБАЛ-Самоков” ЕООД няма договорни отношения с Медицински център „Сана” за оказване на консултативна помощ на Неотложния кабинет – № 28.
Насочването на пациенти за осъществяването на изследвания по спешност в Клиничната лаборатория и Отделението по образна диагностика в „МБАЛ-Самоков” се осъществява само с направление от Филиала за спешна помощ.
Често във филиала дежурят фелдшери без лекар и при необходимост да се осъществи транспорт на тежко болен до лечебно заведение в София възниква проблем. Същата причина – липсата на дежурен лекар във филиала, е проблем и при пътно-транспортни произшествия, когато се налага вземане на кръв за наличие на алкохол. Тогава шофъорът, придружен от представител на РУП, се насочва към друг филиал на спешна помощ, където има дежурен лекар.
Обсъден бе и проблемът за транспортирането до София на психично болни в остра фаза, с изрично разпореждане на психиатъра на Община Самоков д-р Перниклиев.
На работната среща бяха изслушани представителите на трите лечебни заведения. В градивен диалог всички се обединиха около следните решения:
1. Да бъде изготвено споразумение между „МБАЛ-Самоков” ЕООД и Медицински център „Сана” за оказване на консултативна помощ на Неотложния кабинет от специалисти на болницата. При липса на такъв договор болницата не е длъжна да осъществява консултативна дейност на кабинета. Пациентите от Неотложния кабинет могат да бъдат насочвани към „МБАЛ-Самоков” с Направление 7 без проблем.
2. Съгласно медицинския стандарт по психиатрия, представен от д-р Перниклиев, транспортът на психично болни в остра фаза се осъществява с транспорт на Филиала за спешна помощ.
3. По повод липсата на дежурен лекар във филиала, когато се касае за взимане на кръв от шофьор при пътно-транспортно произшествие, прието бе предложение да се направи запитване до висшестоящия орган в лицето на д-р Торнев относно възможността за осигуряване на график на разположение на лекарите при Филиала за спешна помощ в Самоков.
4. По отношение на всички пациенти, на които се налага извършване на манипулации, изследвания в Клиничната лаборатория и Отделението по образна диагностика, да се спазват изискванията на Националния рамков договор – 2012 г.
С приетите решения ще бъдат запознати ръководството на Общината, началника на РУП, РЗИ – София област и ръководството на Филиала за спешна медицинска помощ – София област, за да може при някои от проблемите да се окаже съдействие за тяхното решение. Всичко това ще бъде в интерес на пациентите, на спокойната работа на лекарите и в изпълнение на Националния рамков договор – 2012 г.

д-р Красимира Ковачка
управител на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

Leave a Reply