Култура, Новини

Предлагат Самоковско да се включи в геопарковете към ЮНЕСКО

В Самоков на 13 март бе представено предложението районът ни да се включи в системата от геопаркове към ЮНЕСКО – организацията за култура към ООН.
Присъстваха кметът Владимир Георгиев, зам.-кметът Васил Сайменов, общински съветници, кметовете на Говедарци, Бели Искър и Продановци, служители от общинската администрация, директорката на Историческия музей Нина Христовска.
Г-н Герас, директор на “Geopark des Bauges” и член на световната геопарк мрежа, обясни, че геопаркът е територия с геоложко наследство и със стратегия за развитие. Тази територия трябва да има достатъчна площ, за да може да се постигне истинско териториално-икономическо развитие, както и да разполага с определен брой значими геоложки обекти с определено значение, които да бъдат консервирани, като се прилага и обучение на място. В геопарковете сложните научни знания достигат до посетителите чрез популярни беседи и разходки с екскурзовод; изграждат се пътеки, поставят се обяснителни табели, организират се изложби, стажове и др.
Европейската геопарк мрежа е основана през 2000 г. На Стария континент има вече 52 парка (в световната мрежа са 92). В крайна сметка обособяването и действието на геопарковете предполага по-нататъшно успешно развитие на туризма в съответните региони.
Гостът разказа за ръководения от него геопарк във Франция и в отговор на въпроси поясни, че не се изисква приемането на нови закони, нито допълнително облагане с данъци. Възможно е геопаркът да се изгради върху цяла територия или върху отделни нейни части; наличието на ски писти и съответни технически съоръжения не пречи на дейността на един геопарк, дори създава възможност за допълнително поппуляризиране на характерните особености и предимствата на съответния район.
Придружаващите френския гост специалисти добавиха, че от Самоков започва обиколката на представителя на европейската геопарк мрежа за запознаваме с Рила и нейните забележителности, с условията за евентуалното обявяване на първия български геопарк. От г-н Герас ще очакваме след това да лобира за включването на части от региона в съответната процедура. Според гостите, ако нашият район се включи в европейската геопарк мрежа, ще спечелим всички, защото ще можем да осъзнаем какво богато наследство имаме и на тази основа ще се предприемат мерки за по-нататъшно развитие на региона и за отварянето му към света.

Евгения Попова

Leave a Reply