История, Култура, Новини, Туризъм

Предлагат Шишманово кале за обект от национално значение

Междуведомствена комисия излезе със становище на Шишманово кале да бъде предоставен статут на недвижима културна ценност от национално значение. Предложението е прието от Експертния съвет по недвижимо културно наследство.
Комисията е била създадена със заповед на министъра на културата. В нея са участвали представители на самото министерство, на Националния институт за недвижимо културно наследство и др.
Според комисията Шишманово кале представлява значим археологически паметник, съчетаващ останки от различни периоди. Обектът е включен в базата данни на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България”. „Късноантична крепост Шишманово кале” притежава висока научна и културно-историческа стойност и голям потенциал за превръщането й в обект на културен, еко и екстремен туризъм”, се посочва в изготвения протокол.
Общината е възложила преди време изготвянето на проект за реставрацията на Шишманово кале на колектив с ръководител арх. Фърков. Намерението е с разработката да се кандидатства за финансиране по европейски програми. Но за тази цел обектът трябва да бъде обявен за паметник от национално значение.
Идеята е Шишманово кале да стане туристическа атракция. Предвижда се там да бъде обособен паркинг, да се трасират екопътеки и да се осигури достъпна среда за посетители, включително за хора с увреждания. Предмет на самия проект е експонирането на крепостта, като се планират нейната консервация и реставрация.
Предвижда се още този проект да се обвърже с друг, който подготвя Общината – за оформяне на екопътека от Туристическата градина през Лаго и Чакъровите поляни до Шишманово кале. С изпълнението в бъдеще на двата проекта ще се обособи атрактивен туристически маршрут.

Leave a Reply