Новини, Шарен свят

Предлагат 20 дка за изграждане на оранжерия

20 дка край Драгушиново ще бъдат предложени от Общината за продажба чрез конкурс. Условието е върху тях да се изгради оранжерия за зеленчукопроизводство.
Минималната конкурсна цена ще бъде 122 хил. лв. без ДДС – по 5,91 лв./кв. м.
Участниците в конкурса трябва да предложат план за инвестиции на стойност минимум 300 хил. лв. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация е 18 месеца. В оранжерията при откриването й трябва да се трудят най-малко 50 души.
При определянето на победителя най-голямо значение ще има предложената цена, следвана от офертите за инвестиции и за брой работни места, предвидени за разкриване.

Leave a Reply