Новини, Шарен свят

Предлага се бюджет от 42.5 млн. лв.

Проектобюджетът е на стойност 42.5 млн. лв. Основният финансов закон на общината ще бъде обсъден на заседанието на местния парламент в четвъртък, на 13 февруари. През тази седмица – от 3 до 6 февруари, подготвяйки се за разискванията по проектобюджета, своите съвещания проведоха постоянните комисии към Общинския съвет.
Самият проектобюджет възлиза точно на 42 550 702 лв. Почти по равно – по около 21 млн. лв., са приходите от държавни и от местни дейности, които формират цялата сума.
От данъчни приходи се очакват към 4.25 млн. лв., в това число от данък върху превозните средства – 1.45 млн. лв., от данък върху недвижимите имоти – 1.35 млн., от данък при придоливане на имущество – 800 хил., от туристически данък – 600 хил., от патентен данък – 50 хил. лв. и пр. Малко над 4 млн. лв. се очакват от общински такси.
Разходите според проекта също възлизат на 42,5 млн. лв. За сферата на образованието са предвидени около 16 млн. лв., за социално подпомагане и грижи – 2,6 млн., за здравеопазване – 700 хил. лв. и др.
По-големите обекти, предвидени в поименния списък за строителство и ремонт през 2020 г., публикувахме в бр. 3 на в. „Приятел” от 24 януари т. г.
Подробности за самия проектобюджет пък поместваме на стр. 5 в настоящия брой.

Leave a Reply