Новини, Образование

Представители на ВУЗ от Ботевград посетиха ПТГ „Никола Вапцаров”

Учениците от Професионална техническа гимназия ”Никола Вапцаров”, специалност „Икономика и мениджмънт”, са провокирали интерес с изявите си на международни и национални икономически състезания у представители на Международното висше бизнес училище в Ботевград. И те дойдоха на място в Самоков, за да предложат информация за продължаващо обучение и образование чрез нови методи, които развиват предприемачески дух и лидерски качества.
Гостите бяха впечатлени от срещата си с учениците. При проведената дискусия представителите на ботевградския ВУЗ се убедиха в добрите професионални знания и умения на учениците и поздравиха директора Георги Велев и преподавателите по икономика за подготовката, която получават тук младите хора.
Предложено бе и сътрудничество през учебната година, включително с посещения в часовете по теория и практика, като се прилагат нови методи за професионално израстване и успешна бъдеща реализация на учениците.

Биляна Стамова
преподавателка по икономика в ПТГ „Н. Вапцаров”

Leave a Reply