Здраве, Новини

Представиха медицински консумативи и изделия в болницата

В рапортната зала на “МБАЛ-Самоков” ЕООД на 12 юни се проведе среща на старши медицински сестри с представители на фирма “Медицинска техника инженеринг”, които направиха презентация за медицински консумативи и изделия.
Лектори на колегиума бяха инж. Радостина Златева – експерт маркетинг и продажби “Медицински консумативи консумативи”, и Росица Писанова -експерт маркетинг и продажби “Медицински консумативи”.
На колегиума бяха представени теми свързани с:
– Иновации, продуктови направления, европейски стандарти
– Консумативи за общоболнично приложение – спринцовки, игли, ръкавици
– превързочни материали – лепенки и стерилни превръзки /прозрачни и воднонепропускливи/, марлени тупфери и компреси с високо абсорбиращо действие от нетъкан текстил
– Еднократни сетове за оперативна дейност, еднократни сетове за шев и раждане
– Предпазване на медицинския персонал – сейфти директива.
– Иновации в инжекционната практика и работа с периферен венозен източник
Бяха раздадени мостри – универсални сетове, специализирани сетове за АГО, Урология и травматология, материали, каталози.

Leave a Reply