Новини, Шарен свят

Представиха новите европейски програми, кандидатите искат по-голямо съдействие

Нормативната база, новите регламенти на Европейския съюз и проектът на Споразумението за партньорство с Европейската комисия бяха представени на 4 април в Самоков от екип на Областния информационен център – София-град и София-област.
Разяснени бяха новите оперативни програми „Региони в растеж”, „Околна среда”, „Наука и образование за интелигентен растеж” и други – общо 7 на брой, за новия, втори за страната ни програмен период – от 2014 до 2020 г.
Посочени бяха големите проблеми пред обществото ни. Стряскаща е демографската статистика, на последно място сме по качеството на здравеопазването в ЕС, над 400 училища са закрити само през последните 6-7 години, безработицата е висока, над 1 млн. българи живеят в бедност, трудности изпитва бизнесът, лоша е като цяло инфраструктурата.
За напредък главно в тези области ще бъдат насочени усилията и съответните програми. Декларирано бе, че особено внимание ще е обърне на обучението и квалификацията /включително през целия живот/, на инвестициите за интелигентен растеж, на внедряването на нови комуникации и технологии, на обезпечаването на енергийна сигурност и на предпоставки за значителни положителни промени в аграрния сектор.
Гостите отбелязаха, че ще се въведе кандидатстването по проекти по електронен път. Обещанието е да се премахнат някои досегашни административни пречки при самото кандидатстване. Ще се насърчават партньорството между общините и мерките за подкрепа на определени социални групи.
Според гостите през миналата година страната ни е била на първо място по усвояване на средства от Европейския социален фонд – главно чрез досегашните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Административен капацитет”.
Стана ясно, че Областният информационен център е организирал конкурс за създаване на младежки проект, в който могат да участват млади хора, навършили 17 години. Разработките трябва да се изпратят най-късно до 26 май т. г. на електронния адрес на центъра. Ще бъдат присъдени поощрения.
На екран бяха прожектирани сведения с подробности за различните документи. Раздадени бяха и брошури със снимки и данни за осъществени проекти в областта.
Гостите се постараха да отговорят и на многобройните поставени въпроси. Но присъстващите – главно читалищни секретари и директори на училища, не останаха съвсем удовлетворени и настояха по определени проблеми да се дадат повече разяснения, както и да се провеждат по-често подобни срещи с конкретна тематична насоченост с оглед на подготовката за практическо разработване на проекти. Предложено бе със същата цел да се разпространят и писмени материали.
Срещата бе открита от зам.-кмета Радослав Стойчев. Присъства и колегата му Васил Сайменов. Почти отсъстваха обаче представители на бизнеса и на неправителствени организации.

Тодор Попов

Leave a Reply