Зимни спортове, Новини, Спорт, Туризъм

Представиха проекта за „Златния триъгълник” в Боровец

В конферентната зала на хотел „Арена” на 27 април бе представен проектът, спечелил обявения конкурс за нов център на Боровец – т. нар. Златен триъгълник. Разработката е на William Matthews Associates.
Както поясни представителят на екипа, предвижда се оформянето на нов ски път. Скиорите ще се придвижват безпрепятствено от пистите към кабинковата въжена линия и другите лифтове и влекове. Основен елемент е голямото покрито пространство, което ще може да се използва целогодишно. Там ще има условия за се обособят базар, амфитеатър за концерти, пързалка за кънки.
Главната улица ще има две лица. Към самата улица ще бъдат обърнати търговските обекти, магазините, а изглед към гората ще имат заведенията за хранене и развлечение.
Планира се изграждането на голям покрит подземен паркинг с транспортни връзки включително за снабдяване на търговските обекти.
Проектантите предлагат още уреждането на музей на спорта, изграждането на медицински център, както и на зала за боулинг и на многофункционална спортна зала. Отделени са места за изложби и за функционирането на туристически информационен център.
Изтъкнато бе, че с осъществяването на проекта ще се създадат предпоставки за развитието на Боровец не само като сезонен, но и като целогодишен курорт. Правят добро впечатление „разкриването” на красивата гора пред погледа на посетителя и предлаганите варианти за разделяне на автомобилното движение от пътищата и пътеките за скиорите и за пешеходните туристи. Видимо е и предлаганото много по-силно присъствие на дървото като строителен материал при бъсещите градежи в централната част на курорта.
На специални табла бе показано как ще изглеждат някои възлови места в Боровец след осъществяването на проекта.
Екипът-победител получава и правото за пряко договаряне на работната фаза на инвестиционния проект. Самата фирма е създадена през 2013 г. на основата на лондонско архитектурно студио. Преди това арх. Уилям Матюс е бил старши архитект в офиса на Ренцо Пиано в Париж, като изготвя проекти за редица емблематични сгради в Берлин, Базел, Чикаго, Лондон.
От името на екипа бе изказана благодарност за добрата работа на организаторите на международния конкурс и на журито. Преди обявяването на конкурса пък са се състояли обществено допитване и две обществени обсъждания в Самоков и София.
В началото водещата Веска Тодорова, гл. експерт „Връзки с обществеността” на Общината, припомни, че в конкурса са участвали 40 проекта – дело на екипи от 17 държави.
Екипът-победител получи премия от 20 хил. лв. Класираните на второ и трето място софийски проектантски екипи – Агенция „Дизайн и архитектура” АД-АДА и „Проджект Витае” с автор Петър Рафаилов бяха възнаградени съответно с 12 хил. и с 8 хил. лв. Премии от по 5 хил. лв. пък заслужиха разработките на колектива на Института за градско планиране в столицата и на турски екип от Истанбул, класирани съответно на (етвърто и пето място.
Председателката на журито арх. Ваня Серафимова, управляващ партньор в „Серафимов студио”, изтъкна, че екипът-първенец е бил посочен на първо място от всички членове на журито, на които е харесала идеята за изграждане на бъдещата централна част на курорта в хармония с околната рилска природа и предлаганото за запазване на човешкия облик на най-стария български планински курорт.
Членът на журито доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия в столицата, подчерта, че проектът, класиран на първо място, предлага спокойно придвижване и пазаруване, предлага спокойствие и красота с липсата на големи сгради и с „мекото” вписване в околната среда. Скиорите ще могат да се придвижват от един лифт до друг, без да свалят ските, а през лятото по тези пътища и пътеки ще могат да се придвижват пешеходци и велосипедисти. Голямо предимство на проекта е и възможността за поетапното му осъществяване.
От името на организаторите от „Урбанистас” Бойка Огнянова изрази признание на екипа и на Общината за ангажираността и финансирането.
Кметът Владимир Георгиев благодари на Общинския съвет, на администрацията, на организаторите и журито, още повече, че, по думите му, обявяването на подобен конкурс не е толкова популярна дейност у нас. Същевременно той оцени резултатите от конкурса като много важна, значима стъпка за развитието на Боровец и пожела и по-нататък всички заедно да работят успешно за бъдещето на курорта. Кметът взе отношение и по поставените въпроси /свързани главно с екологията и социалната цена/ от изказалите се – известният еко деятел Тома Белев, големият скиор от близкото минало Любомир Тосков, общинският съветник Васил Зашкев и историка Любомир Николов.
На представянето на проекта присъстваха председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева, която и награди екипа-победител, заместник кметовете Люба Кленова и Васил Сайменов, членове на журито, архитекти, общински служители, общественици, стопани на къщички в курорта, граждани.

Тодор Попов

Leave a Reply