Новини, Шарен свят

Предупредиха нови 43 длъжници за Общината

Местната администрация е публикувала на интернет страницата на Общината списък с още 43 длъжници. В срок от две седмици те трябва да се явят в отдел “Местни данъци и такси”, за да получат покана за доброволно изпълнение на задълженията си.
Ако това не бъде направено, от Общината ще съставят актове за установяване на публични общински вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тогава лицата и фирмите, които имат задължения, ще бъдат предадени на частен съдебен изпълнител за принудително събиране на съответните вземания.

Leave a Reply