Новини, Шарен свят

За деветте месеца от 2014 г. в Самоков са се родили 253 деца; починали са 300 души…

Нерадостна е демографската картина за изминалите 9 месеца от началото на годината. По официални данни от общинската администрация през този период в Самоков са се родили 253 деца, а са починали 300 души. Подобно е съотношението и за последния месец. Бебетата през септември са 22, а отишлите си от този свят – 34. Под венчило през месеца са минали 17 двойки, а общо от началото на годината – 89.

Leave a Reply