Новини, Образование

Преизбраха Бойка Михайлова за председател на СБУ в Самоков

Досегашната председателка на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители Бойка Михайлова бе преизбрана на отговорната длъжност на седмата отчетно-изборна конференция на общинската организация, състояла се на 24 март в конферентната зала на хотел „Арена”.
Общо 55 делегати участваха в работата на форума. Мултимедия припомни с кадри моменти от дейността на организацията. В тържествена обстановка, станали прави, присъстващите изслушаха и химна на синдиката.
С интерес бе посрещнат поздравителният адрес от председателката на СБУ д. ик. н. Янка Такева. Посочено бе, че самоковската е една от само трите общински организации, до чиито конференции Такева е изпратила подобни приветствия.
Б. Михайалова представи ръководителите на 20-те организации в общинския синдикат и на всички връчи по един карамфил с благодарност за работата и с пожелание за успехи през следващия 5-годишен период, за който са избрани.
Огласени бяха отчети за дейността на Координационния съвет и на Контролно-ревизионната комисия за периода 2012-2017 г.
В отчета бе посочено постигнатото „в сферата на средното образование благодарение на усилията, последователната политика и социалния диалог на СБУ, и то в условията на икономическа криза и политическа нестабилност”. Направен бе изводът, че благодарение на усилията на СБУ се е създала възможност за увеличаване на заплатите на работещите в образованието. Продължили са усилията за създаване на сигурност на работното място и за подобряване на условията на труд, за влизане на мотивирани млади хора с висше педагогическо образование в образователната система, за преодоляване на феминизма в професията, за намаляване на отпадащите ученици и др.
Синдикатът на българските учители в Самоков със своите 509 членове е най–голямата подобна организация в Софийска област. За професионално-творческото развитие и повишаване на квалификацията на учителите през последните години са били организирани конференции, кръгли маси, дискусии, семинари, работни срещи, работа по проекти и конкурси. Организирани са били и посещения на театри, екскурзии, молебен на Кръстова гора за успех и благоденствие на учениците, техните родители и учителите.
За секретар-касиер бе избрана Маргарита Георгиева. Секретари са Георги Панев, Мариела Павлова и Иванка Николова. Делегатите избраха стачен комитет, както и Контролно–ревизионна комисия.
Бойка Михайлова ще бъде делегат на Осмия конгрес на КНСБ, който ще се състои на 2 и 3 май в София. Бойка Михайлова, Илка Динева и Михаил Михайлов пък бяха избрани за делегати на Седмия конгрес на СБУ, който е насрочен за 30 юни и 1 юли.

Евгения Попова

Leave a Reply