Новини, Шарен свят

Преизбраха Веска Тодорова за шеф на национална асоциация

Гл. експерт „Връзки с обществеността” в Община Самоков Веска Тодорова бе преизбрана за председател на Управителния съвет на Асоциацията на специалистите по комуникация в общините.
Това стана на годишното отчетно-изборно събрание на организацията, състояло се на 9 и 10 юни в София. В. Тодорова бе ръководител на асоциацията и през предишния мандат – 2012-2016 г.
Преизбрана бе и председателката на Контролния съвет Миглена Въгленова, представител на Община Габрово.
За мандата 2016-2020 г. бяха избрани Управителен съвет от 5 члена и Контролен съвет от 3 члена. Изпълнителен директор на организацията е Михаела Малеева.
От името на Националното сдружение на общините в Република България участниците в събранието бяха поздравени от Теодора Дачева, която ги покани да се присъединят към създаващата се Комисията по комуникации при Националното сдружение. Изразена бе надежда, че партньорството между двете организации ще продължи и занапред.

Leave a Reply