Здраве, Новини

Преизбраха д-р Ковачка за председател на Общинския съвет на БЧК

На състоялото се на 13 декември отчетно-изборно събрание на общинската организация на Българския червен кръст бе избрано ново ръководство за следващия мандат от 4 години в състав от 7 души с председател д-р Красимира Ковачка, управител на „МБАЛ-Самоков” ЕООД, и контролна комисия от трима члена.
На събранието бе отчетено, че за изминалия 4-годишен период от 2009 до 2012 г. са подпомогнати с храни от запасите на Европейския съюз общо 11 838 души. Останалите при разпределението продукти са дарени на социални домове. Програмата е осъществена съгласувано с Общината. С продукти са били подпомогнати и 50 ученика от социално слаби семейства.
През периода са били обучени в курсове за първа долекарска помощ общо 1286 водачи на моторни превозни средства.
Контролната комисия също отчете своята дейност.
Приети бяха насоки за дейността за периода 2013-2016 г.
На събранието присъстваха ръководителката на Софийския областен съвет на БЧК Диана Андреева и главната счетоводителка на съвета Розалина Иванова.

Leave a Reply