Новини, Шарен свят

Преизпълниха приходите от данъци с 11 %

Общото изпълнение на данъчните приходи за 2011-а възлиза на 111 % от годишния план, съобщиха от отдел “Местни данъци и такси”. Приходите са с 361 хил. лв. повече в сравнение с 2010 г. Както е известно, тези пари играят важна роля при сформирането и изпълнението на общинския бюджет.
Цифрите говорят, че средствата от глоби са почти два пъти над предвиденото. Сериозно е преизпълнението и при данъците върху превозни средства, където в сравнение с предходната година са събрани 125 хил. лв. повече. Преценява се, че важен дял за това има подобрената съвместна работа на общинската администрация и полицията, благодарение на което все по-голям брой регистрирани пред КАТ автомобили се декларират и в Общината.
Значително е преизпълнението – 117 %, и на таксата за битови отпадъци, по-популярна сред гражданите като такса смет. От този налог са събрани 280 бона повече в сравнение с предишната 2010 г.
Преизпълнението с 9 % на приходите от данъка за възмездно придобиване на имуществото показва, според запознатите, че има известно, макар и скромно, увеличение на сделките с имоти на територията на общината. Получените средства в местната хазна в това отношение надхвърлят със 147 хил. лв. приходите от 2010 г.
Не са достигнати планираните суми от данъка върху недвижимите имоти, където изпълнението е 96 %. Спрямо по-предишната година по това “перо” са събрани към 119 хил. лв. по-малко.
Все още проблем си остава задлъжнялостта на граждани и фирми към Общината, макар че има известно подобрение и в тази насока след взетите през миналата година мерки.
Официалните данни показват, че 673 физически и юридически лица са били длъжниците на местната хазна с общо 1,764 млн. лв. 52 преписки на неизрядни граждани на обща стойност 34 хил. лв. са изпратени на съдия-изпълнител, като от тези средства са събрани към 7 хил. лв. На съдия-изпълнител са били предадени и 89 фирми-длъжници, които “висят” с общо 520 хил. лв. Събраните до момента от тях средства възлизат според общинските сметки на 240 бона. Двама длъжници пък, натрупали дългове към Общината за около 30 хил. лв., са предадени на Националната агенция по приходите.

Leave a Reply