Преместиха ТЕЛК-а на първия етаж в болницата

Офисът на ТЕЛК /Трудово-експертната лекарска комисия/ в Самоков вече се намира на първия етаж в болницата, до регистратурата.
Това е направено за улеснение на гражданите. До скоро ТЕЛК-ът се помещаваше на третия етаж и това беше неудобно, тъй като се затрудняваше придвижването на пациентите, особено на инвалидите. Сега помещенията на ТЕЛК и регистратурата са разположени вече едно до друго на първия партерен етаж и това е голямо облекчение за гражданите. Там са и председателят д-р Надежда Фотева, интернист, и останалите специалисти, включително педиатър и очен лекар. Поставени са и табели на вратите за ориентация на посетителите.
Промените са помогнали и за осигуряване на нови пемещения за администрацията. Вече е назначен системен администратор на болницата, който ще се занимава с личните данни. Така са изпълнени и съответните нови изисквания на закона.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*