История, Новини, Образование

Преподаватели от ЮЗУ “Неофит Рилски” изнесоха беседа за 3 март в ПТГ “Никола Вапцаров”

Скъпи гости от Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград имаха учениците на самоковската техническа гимназия “Никола Вапцаров” на 2 март. Доц. д-р Иван Петров и гл. ас. д-р Янко Христов изнесоха вълнуваща беседа с по-малко известни факти от дните на Освобождението на България преди 139 години пред десетките любопитни ученици, изпълнили училищната зала “Трети март”.
Подготвени от учителите Албена Георгиева, Даниела Ковачка и Любослав Нейчев, домакините също се бяха подготвили с разказ, прожекция на филм и рецитал на незабравими стихове за паметните събития от края на 19 век.
Гостите от Правно-историческия факултет на благоевградския университет запознаха средношколците и с новите специалности в катедра “История” – “История и археология” и “Архивистика и информационна сигурност”. Преподавателите изтъкнаха, че направените наскоро корекции в учебните планове стимулират практическите дейности на студентите, които все по-често ще излизат от учебните зали за теренни проучвания, работни посещения в музеи и библиотеки, участия в клубове по интереси и научни центрове. Освен базовите курсове новите планове предлагат и богата гама от избираеми дисциплини, което позволява ранно профилиране на студентите.
Накрая Иван Петров и Янко Христов си стиснаха ръцете с директора на школото Георги Велев с обещанието за още по-активно сътрудничество в бъдеще. Г. Велев пък обеща безплатна екскурзия за всички ученици – участници в патриотичните прояви на “Никола Вапцаров” през учебната година.

Leave a Reply