Новини, Политика

Приемат бюджета на 28 януари

Бюджетът на общината за 2016 г. ще бъде обсъден от Общинския съвет на първото за годината заседание, насрочено за 28 януари.
Предвижда се на същата сесия да бъдат приети програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, план за приватизация и наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност. Ще бъдат разисквани и промени в правилника за организацията и дейността на местния парламент и взаимодействието му с общинската администрация. Ще се вземе отношение и по предложения на постоянните комисии и на кмета на общината.
В подготовка за сесията проектобюджетът бе обсъден на 19 януари, вторник, с представители на общински предприятия и фирми. От 10 до 13 ч. последователно бяха разгледани предвижданията за ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”, Дома за стари хора в Ковачевци, музея, Социалния патронаж, Общинското лесничейство, Дома за стари хора в Самоков, ОП „Строителство, ремонт и озеленяване”, ОП „Спортни имоти и прояви”. След това, от 15 ч., заседава постоянната комисия на Общинския съвет по бюджет и финанси. От 16 и 17 ч. пак на 19 януари пък се съвещаваха членовете на комисиите по устройство на територията и екология и по здравеопазване и социални дейности.
Предишния ден – в понеделник, на 18 януари, от 16 ч. бе заседанието на комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт. Работните срещи ще приключат на 21 януари, четвъртък, когато от 15 ч. проблемите ще бистрят членовете на комисията по законност, обществен ред и общинска собственост, а от 16,30 ч. – колегите им от постоянната комисия по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.
На заседанието на общинарите на 28 януари ще бъдат разгледани и предложения на кмета на общината. Самата сесия ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Следващите заседания на общинските съветници ще бъдат на 25 февруари и 24 март.

Leave a Reply