Новини, Шарен свят

Приемат вече документи за помощи за отопление

Снимка: архив

От 1 юли започна приемането на заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление през сезон 2019-2020 г. Лицата и семействата, които имат нужда от такава социална подкрепа, могат да подават документи в дирекция „Социално подпомагане” до 31 октомври т. г.
Формулярите се получават от дирекцията, а могат да се изтеглят и от интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане.
В „Държавен вестник” /бр. 51 от от 28 юни/ е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Размерът на помощта ще бъде увеличен значително, заявиха запознати. Конкретният й размер предстои да бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на основата на осреднената крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена към 31 октомври т. г.
От социалната служба уточниха, че предвиденото от 1 юли т. г. увеличение на пенсиите с 5.7 %  няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощи.
За новия отоплителен сезон като основа при определянето на диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление” в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.
Разширява се и обхватът на подпомаганите чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за т. нар. рискови групи – възрастните и особено тези, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, които отглеждат сами децата си, посещаващи училище.
За стимулирането и връщането на децата в образователната система са въведени и три нови целеви групи: деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в Бюрото по труда; родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище.

Leave a Reply