Новини, Шарен свят

Приемат вече молби за енергийни помощи

От началото на юли в дирекция “Социално подпомагане” се приемат молби-декларации за получаване на енергийни помощи. Документите трябва да бъдат подадени най-късно до 31 октомври. Помощта се отпуска за период от 5 месеца – от началото на ноември т. г. до края на март догодина.
От дирекцията обясниха, че право на подобна помощ за отопление през зимните месеци имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление. Освен това тези лица и семейства трябва да отговарят на условията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
В документите задължително се посочва вида на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Ако се отоплявате с електроенергия и топлоенергия, трябва да приложите и последната платена фактура.
Във връзка с решението за скока на цената на тока с 13 % от 1 юли т. г. е определен и нов размер на целевата помощ за предстоящия отоплителен сезон – 65,72 лв. месечно или 328,60 лв. за сезона /при 289,60 лв. за миналия сезон/.

Leave a Reply