Новини, Шарен свят

Приемат документи за участие в масиви за ползване на земеделски земи

До 31 юли се приемат декларации-заявления за участие в масиви за ползване на земеделските земи.
От Областната дирекция „Земеделие“ напомнят на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка с изготвяне на масиви за ползване е необходимо в срок до края на месеца да подадат в Общинската служба по земеделие декларация по образец, в която да посочат формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. Пояснява се, че декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.
Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в Общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята. Имотите, за които не са подадени декларации от собствениците, ще се разпределят между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и наета земеделска земя в съответното землище, допълниха от службата.

Leave a Reply