Новини, Образование

Приемат заявления за общински стипендии до 10 август

Заявления за кандидатстване за общинска стипендия могат да се подават от 1 юли до 10 август, информираха от Общината на 21 юни.
Съгласно решение на местните депутати се присъждат девет стипендии в подкрепа на даровити самоковски ученици /от 8 до 12 клас/ и студенти с отличен успех и успехи в различни области. За постижения в природо-математическите науки се присъжда стипендия на името на акад. Любомир Чакалов, за хуманитарни науки – на името на Константин Фотинов, за постижения в областта на изкуствата – на имената на проф. Васил Стоин и Наум Хаджимладенов, има и стипендия за спортни успехи. Не се присъжда общинска стипендия само за отличен успех.
Стипендиите са в размер на 1000 лв. и се изплащат в рамките на учебната 2018-2019 г. Комплектът документи включва заявление от ученика или студента; копие от бележника /академична справка/ с годишния успех за учебната 2017-2018 г.; документи, удостоверяващи постиженията; препоръка от училището /университета или спортния клуб/.
От 2016 г. са обявени още две общински стипендии по 500 лв. за малки спортисти – ученици от 2 до 7 клас, с постижения в зимните спортове. Редът за кандидатстване е същият, като заявлението до кмета може да бъде подадено и от родител.
Удостоверенията на удостоените стипендианти на Общината ще им бъдат връчени на Празника на Самоков – 21 август.
За повече информация – стая 519 в Общината или на тел. 0722/6-00-99, 0887 69 69 02.

Leave a Reply