Новини, Политика

Приемат общинския бюджет на Самоков на 26 януари

Общинският бюджет за новата 2018 г. ще бъде обсъден и приет на насрочената за 26 януари, петък, първа за годината сесия на местния парламент. Заседанието ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
На сесията ще бъдат приети и годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както и годишният план за приватизация. Преди това ще бъдат разгледани съответните отчети за работата през миналата година. Както обикновено, ще има и разисквания по предложения на постоянните комисии и на кмета на общината.
В подготовка за сесията в понеделник, 15 януари, от 13.30 ч. ще се състои заседанието на комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт. На следващия ден от 13 и от 16 ч. са сбирките на комисиите по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика и по устройство на територията и екология.
На 17 януари от 15.45 ч. ще се съвещават членовете на комисията по здравеопазване и социални дейности. В четвъртък от 14.30 ч. и от 15.30 ч. са заседанията на комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, и по законност, обществен ред и общинска собственост.
Последна – на 19 януари от 13 ч., ще разглежда проблемите и ще оформя предложенията си постоянната комисия по бюджет и финанси. Преди това в същия ден – от 10 ч., се планира проектът за общински бюджет за годината да бъде обсъден с т. нар. второстепенни разпоредители.
Проектобюджетът ще бъде подложен и на обществено обсъждане, което ще се проведе днес, петък, 12 януари, от 16.30 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.

1 Comment

  1. Благовест Коларов

    Публично обсъждане, или просто публично представяне? Такъв въпрос си зададох веднага след края на публичната дискусия за бюджета, преминала доста бурно, но най вероятно без никакви последици. Както всеки път, и сега беше отговорено на всички въпроси зададени от хората, макар няколкото конфузни ситуации, когато неудобният отговор се казваше с половин уста. Зададеният от д-р Панев въпрос за необяснимо скъпият тротоар по ул.“Отец Паисий“ така и остана без отговор. На следващият му въпрос за цените на спортни площадки от порядъка на 204-205 хил.лв имаше твърде интересен отговор. Призна се чистосърдечно, че такава е била изчислената стойност за спортни площадки в 2 училища, а на другите 3 са определени същите средства от 204-205 хил.лв.така, без да се затрудняват да изчисляват, въз основа на сметките на предишните 2 училища. Но някъде се налагат ремонти на целият двор,(асфалтиране), както ми спомена един приятел ,учител в „Хр.Максимов“. На друго може да не се наложи. Отговорът беше, че „ремонта може да струва и 100 хил.лв“… Но те си определят двойна цена за да са сигурни, че ще стигнат парите – аз така го разбирам. Но разбирам и нещо друго. Когато имат на разположение толкова пари,дори да няма нужда те ще намерят начин да ги вложат, може би като много по скъпи материали, повече екстри и т.н. Ако при всички проекти е подходено така, да се презапасим, за да няма после анекс на договора и искане на допълнително средства,другият вариант да останат средства е нищожно малък, и трябва много стриктен граждански контрол, какъвто липсва. Моят въпрос беше, че въпреки писмото от 2012 г на МОСВ,за възстановяване на хидротехническите съоръжения (прагове и стена) на р.Искър, вече 5 г. не се предприема нищо. Няма нищо по нормално и честно от това, парите да бъдат дадени от ГБС, хората които най нагло и брутално унищожиха за десетилетия напред коритото на реката. Освен това са спечелили от хилядите кубици инертен материал, загърбвайки предписанията на „Дунавска дирекция по водите“,- „да се копае само там, където има наслагвания и образувани острови над нивото на речното корито“.Оставям настрана факта, че част от тогавашното Общ.ръководство и Общ.съвет, и сега е в управлението, и носят вина за това състояние на реката. На въпроса ми беше отговорено лаконично -„ще търсим средства“. От кого? Ако се кандидатства по Европейски програми, което е неморално(да искаме пари за пакости,които сме си направили самите ние),не се знае дали ще пробием. Ако се заделят пари от Общ.бюджет, пак не е редно,да плащаме всички докато някои се облагодетелстват. Стигам до заключението, че не ни е удобно да дръзнем да споменем пред почетният ни съгражданин г-н Симеон Пешов, да си оправи погрома, който извършиха неговите хора. Е, щом на някои им е неудобно, ние с подписка от гражданите ще поискаме финансиране – повтарям само финансиране от ГБС, защото се видя тяхната работа при направата на прага под железният мост, и другият над него направен от бетон и изкривен. В по бедни години, без сегашната техника се е работило много по качествено от войниците. Дяланите камъни с отвор по средата, и сглобка бяха като един ансамбъл със стената направена от същите гранитни камъни. На местата където беше „възстановена“ стената се нахвърляха кръгли камъни от речното корито и стои като кръпки. Тези места трябва да бъдат съборени и направено както си е било. Много от дяланите гранитни камъни останаха по дъното на реката и вече са затрупани с пясък и тиня. При моста на „Самоковска комуна“, камъните от разбитата стена от където излизаха камионите на ГБС, стояха няколко години докато предприемчиви хора ги прибраха за частни нужди. Това за съжаление се допусна да стане от нашата управа, заета с направа на фонтани и други неща като градинки, за които не мога да си кривя душата и да кажа, че не са красиви. Но трябваше да помислим и за тази красива даденост от природата, която унищожихме!

Leave a Reply