Новини, Шарен свят

Приемат проекти на млади фермери

От Държавния фонд „Земеделие” съобщиха, че от понеделник, 18 ноември, се приемат проекти на млади фермери за създаване и модернизиране на стопанства със съответно удовлетворяване на изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.
Могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 до 40 години. Необходимо е те да са зарегистрирани за първи път като земеделски производители не повече от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението.
Документи ще се приемат до 20 декември. Финансовата помощ за един кандидат може да достигне максимум 25 хил. евро. Общият бюджет по мярката – 112, е 10 млн. евро.

Leave a Reply