Приемат се вече молби за помощи за отопление

В дирекция „Социално подпомагане” започна приемането на молби на социално слаби за помощи за отопление за следващия зимен сезон – 2013-2014 г.
Размерът на целевата помощ остава 65,72 лв. месечно или 328,60 лв. за целия сезон /пет месеца/ – от 1 ноември 2013 г. до 31 март 2014 г.
При определяне на правото за получаване на такава помощ размерът на пенсиите, определен след 1 юли 2008 г., ще се намалява с коефициент 1,212.
Съгласно промени в съответната наредба се променят и индивидуалните проценти за определяне на диференцирания минимален доход за отопление, с което се увеличава границата за достъп до целева помощ за отопление на всички групи в размер на 15 лв.
При евентуална промяна на цената на тока ще се промени и размерът на самата целева помощ, поясниха служители.
Молбите се приемат на първия етаж в новата постройка към сградата на Общината. Крайният срок за подаване на документи е 31 октомври т. г.
От дирекцията казаха на 2 юли, че през миналата година 2371 души са получили заповеди за отпускане на такава помощ. Сега се очаква, с оглед на направените промени, правоимащите да са повече.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*