Новини, Образование, Обяви, Туризъм

Прием през новата 2014/2015 учебна година в Професионалната гимназия по туризъм

След 7 клас – една паралелка с две специалности:
„Търговия” – най-новата специалност в училището, която е много по-широкоспектърна от професията продавач-консултант. Завършилите „Търговия” могат да работят всичко в сферата на търговията. Разбира се, за ръководен мениджър се изисква да се вложат много труд, учение, предприемчивост и енергия.
„Кетъринг” – изключително модерна специалност с широк обхват. Организиране на специализирани събития. Специалността предлага свобода в решенията и избора.
След 8 клас – две паралелки:
„Организация на обслужването в хотелиерството” – също нова специалност. Завършилите я могат да се изявяват като администратори в сферата на туризма и др.
„Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”. Тук училището има висока реализация на кадри в Самоков и региона, тъй като огромна част от работещите в общината се трудят в сферата на туризма.
Гимназията по туризъм гарантира стаж в реална работна среда, издава и удостоверения за завършено професионално обучение. Училището е в партньорски взаимоотношения с много фирми, хотели и ресторанти. Завършилите специалностите, предлагани от ПГТ, могат успешно да се реализират в сферата, в която учат.

Leave a Reply