Новини, Политика

Приеха бюджетната прогноза за 2014-2016 г.

Общинският съвет одобри единодушно на 21 ноември бюджетната прогноза за периода 2014–2016 г. Документът бе представен пред сесията от директорката на дирекция „Финансово-стопански дейности” в Общината Сия Шехтанова.
Одобрени бяха очакваните постъпления от местни приходи и разходите за местни дейности, прогнозните стойности за максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2013 и 2014 г., както и прогнозата за намерения за поемане на нов общински дълг и финансиране чрез заеми на основата на действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2014–2016 г.
Според вносителя не е допуснато планирането на разходи, за които няма обезпечени очаквани постъпления.
Стана ясно още, че в намеренията на Общината за поемане на нов общински дълг и финансиране чрез заеми на основата на действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2014–2016 г. са прогнозирани бъдещи плащания по проекта за изграждане на регионално депо за битови отпадъци.

Leave a Reply