Новини, Шарен свят

Приеха национална програма за бездомните кучета

Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета прие правителството на 13 март.
В документа се прави изводът, че досегашната практика за прилагане на общински програми за овладяване на популацията от безстопанствени кучета не е постигнала задоволителни резултати. Това е наложило необходимостта от въвеждане на нов подход.
В сега приетата програма е предвидено да се преброят безстопанствените кучета в цялата страна по общини. Животните ще бъдат залавяни и транспортирани до ветеринарна амбулатория и после обратно до мястото на залавянето им след извършване на определени ветеринарномедицински дейности – кастрация, маркиране, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и издаване на паспорт.
Планира се да бъдат организирани и информационни кампании за запознаване на обществеността с проблема и възможностите за неговото решаване.
Общините пък трябва да приемат свои програми за изпълнение на националната програма и планове за действие съгласно Закона за защита на животните.
По официални данни сега в България има общо 47 приюта за безстопанствени кучета. Според някои сведения през 2017 г. бездомните четириноги в страната са били 24 194.

Leave a Reply