Приеха още 4 санирани блока – 24-и, 31-и и 42-и в кв. „Самоково” и 1-и в кв. „Възраждане”

Още 4 жилищни блока в града ни бяха обновени по Националната програма за енергийна ефективност. На 23 октомври държавна комисия провери приключилите строително-ремонтни дейности в блокове 24, 31 и 42 в кв. „Самоково” и в бл. 1 в кв. „Възраждане”.
Председател на комисията бе зам.-областният управител Галя Георгиева, а членове – служители на областната и на общинската администрация.
Участниците в комисията обходиха всички четири обекта. Проверката приключи успешно, обектите бяха приети без забележки и получиха акт 15. Предстои да бъде издаден акт 16, с което обектите ще бъдат въведени в експлоатация.
От Общината уточниха, че живеещите в общо 17 блока са спечелили финансиране за обновяване на сградите по националната програма. На 10 от блоковете строително-ремонтните дейности са приключили през миналата година, а през юли т. г. са разкрити строителните площадки на останалите 7 блока.
Строителните дейности се предприемат след енергийно обследване и изготвен технически паспорт на сградите. На основата на тези документи е определена стойността на ремонта. За всеки обект са проведени обществени поръчки и са избрани изпълнители и надзор.
По националната програма за енергийна ефективност по време на първия етап са имали право да кандидатстват само сгради с над 36 самостоятелни обекта. Програмата предоставя 100 % безвъзмездна финансова помощ за обновяването на съответните сгради.
Интересът към програмата е все още голям, но няма яснота дали ще се намерят средства за продължаването й и дали няма да се наложи съфинансиране от собствениците.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*