Новини, Политика, Туризъм

Приеха правила за безопасност на ски пистите и в ски зоните

Правителството прие на 21 януари Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите и за определяне на правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните, както и за организацията на работата на ски патрулите като специализиран орган за контрол.
Ски пистите се диференцират съобразно степента на сложност, характера и профила на терена чрез използването на зелени, сини, червени и черни знаци. Зелената писта е лека, за начинаещи; синята е лесна писта, червената – средно трудна, а черната – трудна.
Наредбата определя и правата и задълженията при предлагането и използването на туристически услуги върху територията на ски пистите и ски зоните.
С приемането на документа се подобрява информираността на потребителите на туристически услуги и се създават условия за повишаване на тяхната сигурност.
Наредбата ще влезе в сила от 1 октомври 2015 г.

Leave a Reply