Приеха стратегия за развитие на рибарството в Самоковско, кандидатстват за пари

Стратегия на Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ за развитие на рибарството и аквакултурите в общината бе приета на общо събрание на групата, състояло се на 13 ноември в Туристическия информационен център.
Присъстваха представители на фирмите „Самел-90” – Самоков, „Кохоферм” – Горни Окол, „Старбат” – Ярлово, на Ловно-рибарското сдружение в града ни, Агенцията за регионално развитие на Рила, Сдружението за развитие на село Драгушиново и на Общината в лицето на зам.-кмета Сия Шехтанова.
Целта на Стратегията е да се постигне конкурентна способност на рибарството, аквакултурите и други свързани с тях отрасли в района. Стремежът е да се разкрият нови работни места и да се окаже подкрепа за развитие на инфраструктурата и услугите в общината.
Общият одобрен бюджет на Стратегията е 3 911 660 лв. От тях 1,2 млн. лв. се предвиждат за подобряване на инфраструктурата в района, 1.44 млн. лв. – за бизнес проекти за производство и преработка на риба и аквапродукти, 400 хил. лв. – за дейности в сферата на културата, 250 хил. лв. – за съхраняване на културно-историческото наследство и др.
Така ще се осигури 50 % съфинансиране на инвеститорите и безвъзмездно осигуряване на всички останали дейности.
Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ е създадена по Програмата за морско дело и рибарство /2014-2020 г./. През това лято и есента са проведени много срещи и семинари с граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации, местната власт, информационни конференции и обществени обсъждания в Самоков и Драгушиново.
На 14 ноември кметът Владимир Георгиев, който е председател на Местната инициативна рибарска група, предаде проекта за финансиране на Стратегията. До края на декември се очаква одобрение от Министерството на земеделието, горите и храните. Общо 9 от 14-те ригионални МИРГ-ове в страната ще бъдат одобрени. Надеждата е, че самоковската група ще бъде една от тях.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*