История, Култура, Новини

Признаха черквата „Св. възнесение Господне” в Маджаре за културна ценност

Снимка: https://bg.wikipedia.org

Храмът „Св. възнесение Господне“ в Маджаре е класифициран като архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Новото време с категория от местно значение.
В заповед от името на Министерството на културата се изисква култовата сграда да се консервира, реставрира и експонира. Това се отнася и за елементите с архитектурна и художествена стойност в интериора: иконостас, икони, владишки трон и др. Ще се поддържат в добро състояние и постройката за кръщенки в двора, оградният зид, портите и др.
В документа се посочва, че отоплението на храма трябва да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите и другите обекти с художествена стойност. Във връзка с това и свещите, които се палят, трябва да са само от чист пчелен восък.
Допуска се благоустрояване на околното пространство на храма извън оградния зид, но в границите на църковния имот.
Заповедта на министерството на културата е публикувана в „Държавен вестник” /бр. 82 от 5 октомври т. г./.
Черквата в Маджаре е по-популярна под името „Св. Спас”. Построена е през далечната 1895 г.

Leave a Reply