Новини, Читателски, Шарен свят

Пример за бърза реакция

В понеделник, на 30 юни, малко преди обяд разтревожен гражданин дойде в редакцията да съобщи, че от шахта в началото на ул. „Отец Паисий” извира вода. Почти по същото време за аварията получихме и телефонни обаждания с искания да пишем за случая във вестника.
Направихме веднага проверка на място. Повредата наистина не бе незначителна. Водата бълбукаше и по протежение на улицата на север – до към читалище-паметник „Отец Паисий”, се бе образувала цяла река. Затруднено бе придвижването в този район и на автомобилите, и на пешеходците.
Телефонирахме във „ВиК”-Самоков. Служителката отсреща разбра за какво става дума и обеща да информира ръководството.
В интерес на истината, останахме с известни съмнения дали ще се предприемат някакви мерки. И най-важното – кога ще стане това…
Каква бе обаче приятната ни изненада, когато още в ранния следобед на същия ден научихме, че повредата е отстранена. Уверихме се в това на място. Водата дори вече бе изсъхнала.
Явно сигналът е стигнал бързо до ръководството и по-нататъшната реакция е била мигновена.
Неотдавна, след публикации във вестника, бързо бяха отстранени и повреди в шахти в района на „Езерото” и в кв. „Самоково”.
Тези случаи са пример не само за бърза реакция, но и за внимание и уважение към мненията и препоръките на гражданите. Дано подобна реакция виждаме по-често от страна на ръководствата и на други фирми и институции.

Leave a Reply