Приходите намаляват, увеличават се разходите

В условията на извънредно положение приходите на Община Самоков са намалели в сравнение със същия период на миналата година.
Заради преждевременно приключилия зимен сезон по-скромни са постъпленията от туристическия данък. Заради освобождаването от наеми на обекти, които не работят поради пандемията, по-малки са и доходите от наеми. По подобни причини са намалели и сумите от данък сгради и такса смет. Освен това два месеца след края на извънредното положение няма да може да се водят изпълнителни дела срещу неизправни длъжници.
От друга страна Общината е направила по-големи разходи спрямо минали периоди за обезпечаване на въведените противоепидемични мерки.
С оглед на всичко това кметът Владимир Георгиев заяви, че предстои да се изготви подробен анализ, да се прецени необходимостта от корекция на общинския бюджет и дали няма да се наложи да отпаднат някои първоначално предвидени обекти. След обсъждане решения по тези въпроси се очаква да бъдат взети към средата на годината, след като стане ясна и равносметката за м. май.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*