Новини, Политика, Шарен свят

Приходите от паркинги са почти 100 хил. лв.

По повод питане на групата общински съветници от ГЕРБ на заседанието на местния парламент на 13 февруари кметът Владимир Георгиев обясни, че чистият приход от работата на платените паркинги и „Синя зона” в Самоков и Боровец е малко над 98 хил. лв. Общият приход в рамките на града възлиза на 166 хил. лв., а в курорта – на малко над 87 хил. лв. или като цяло на около 254 хил. лв.
От тази сума обаче се изваждат средствата за възнаграждения на заетите – 86 хил., за осигуровки – 12 хил., за поддържане на техника и др.
В Боровец Общината има 582 места в паркинги. Приходите през януари 2019 г. са били 24 хил., а през същия месец на тази година – към 40 хил. лв.
Общо 7 служители са били заети в платените паркинги и „Синя зона” в Самоков и още 7 /но само сезонно, през зимата/ – в Боровец.
В питането съветниците бяха поставили въпроси за приходите и разходите от общинските паркинги в Самоков и Боровец, за броя на заетите служители и печалбата от „Синя зона”. Допълнително бяха изяснени въпроси за броя на паркоместата и издадените пропуски.
Съветниците дадоха и предложения паркингите да се дадат на концесия, а проверка на приходите и разходите да извърши и Държавната финансова инспекция.
Съветникът Васил Благоев представи питането и допълнителните въпроси и предложения.

Leave a Reply