„Приятел“ на 30 години

На 28 февруари 2022 г. се навършват точно 30 години от излизането на първия брой на самоковския вестник „Приятел“.
Изданието дебютира под ръководството на Надка Вардарова на 28 февруари 1992 г. От тогава до 20 ноември 2020 г. бял свят са видели 2170 броя. Това са повече от 2100 безсънни нощи, непрекъсната борба за качество с отговорност към четящите, битка за спазване на графика за печатницата, изнурителни действия за финансовото осигуряване на вестника с хубавото име. Вестникът на нашия живот.
„Приятел“ спря да излиза от 20 ноември 2020 г. Причините бяха свързани с пандемията, здравословни проблеми в екипа и финансови трудности, свързани с цялостната кризисна обстановка.
В продължение на 28 години и 9 месеца вестникът наистина като приятел влизаше в домовете на хиляди хора – наши съграждани, жители на района, на София и страната, дори живеещи в чужбина. През половината от своето време – от 2000-а до 2015 г., „Приятел“ излизаше два пъти в седмицата.
Редакционният колектив направи всичко възможно през целия този дълъг период да поднася на своите читатели – заради които живее самото издание, разнообразна и актуална информация, коментари, бележки, предложения, въпроси и критики на хора, публикации на злободневни културни и спортни теми, статии за историческото минало на Самоковския край, литературни произведения, хумор.
„Приятел“ беше едно от значимите завоевания на новото демократично време в нашия регион. На основата на вестника през 90-те години се създаде и издателска къща „Приятел“. Нейно дело са издадените от 1993 г. до настоящата година 205 книги, предимно на местни автори, но и на писатели с национална известност. С почти всички от тях установихме не само колегиални коректни взаимоотношения, но и чисто човешки дружески връзки. Дело на издателската къща през изминалите години и десетилетия са били и издаването на списание, на десетки юбилейни вестници и други печатни издания.
Членовете на редакционния колектив бяха и инициатори за основаването на 9 февруари 1999 г. в Самоков на дружество на Съюза на българските журналисти – първата подобна съсловна професионална организация в нашия град, която продължава да съществува и сега и да дава своя дял за развитието на прекрасния ни роден край.
Благодарим от сърце и се покланяме доземи на всички вас – нашите многобройни читатели, без които цялото ни вестникарско и книжовно дело би било немислимо, а и безсмислено.
Отправяме нашата благодарност и към колегите, които в различни периоди през изминалите почти 30 години работиха за повече или по-малко време в редакцията. Всички те дадоха важен принос за съществуването и за издигане на равнището на вестника. Мнозина от тях сега се трудят в различни сфери, но ни топли мисълта, че с всички си останахме приятели и чувствата ни на човешко съпричастие са взаимни.
Изразяваме горещото си признание на десетките наши дългогодишни активни сътрудници, дописници, консултанти. Неоценима бе тяхната помощ, съдействието им при подготовката на много публикации, а и при цялостната организация на редакционната работа.
Дължим много добри думи на нашите разпространители, чрез които от ранна утрин до късна вечер написаното стигаше до хората, за които то бе предназначено.
Благодарим сърдечно на нашите спомоществователи-спонсори, които подпомагаха със средства и идеи излизането на вестника, без да искат нещо в замяна, съвсем безкористно, съзнавайки, че това дело е полезно, обществено значимо за града и района.
Благодарност заслужават и представителите на всички институции, фирми, учреждения, организации, с които като партньори си взаимодействахме през годините успешно.
Признание дължим и на печатарските работници, на шофьори и куриери, за тяхното неотклонно съдействие.
Молим за извинение за допуснатите през годините грешки, неточности, пропуски. Надяваме се, че те не са били толкова много. Уверяваме ви, че са били неволни – плод на недостатъчна информация и познания по различни теми или на бързане при стресови ситуации, когато буквално цепиш секундата, за да пратиш навреме вестника за печат.
Уважаеми приятели, спирането на „Приятел“ не означаваше край на цялата ни издателска дейност. Едноименната издателска къща продължи да работи, като издава книги и други печатни произведения, така че да бъде в услуга на много хора, които искат да пишат и да четат, да знаят повече и да обичат повече родния си край, род и родина.
Продължава да се радва на интерес и сайтът на „Приятел“.
Пак сме заедно, макар и в нови, видоизменени условия. Дай Боже да доживеем по-добри времена.

„Кажете добрите думи!
Недейте за утре отлага!
Може би те са нужни
някому днес, веднага.

Може би в нечий мозък
нещо със вик се къса.
Зъзнат в пространството голи
думи, пристигнали късно.“

С това стихотворение на Рашко Стойков в началото на 90-те години започна своя живот „Приятел”. През изминалия дълъг период вестникът се стремеше да казва добрите думи в полза на едно по-справедливо човешко общество.
Честит юбилей, приятели!
Още веднъж благодарим на всички! И нека да гледаме, въпреки всичко, с надежда напред!
Желаем ви от все сърце здраве и сполука!

„Приятел“

Б. Р. Офисът на “Приятел” е отворен всеки делничен ден от 9 до 13 ч.
Тел. 0885 115 307.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*