Новини, Шарен свят

При изтекъл срок на лична карта, гласуваме със заявление

Гражданите, чиито лични карти са с изтекъл срок или изгубени, откраднати, повредени, унищожени, ще могат да гласуват само ако са подали заявление за нова лична карта. В такъв случай се издават удостоверения, с които те ще могат да упражнят правото си на глас. Самото удостоверение ще се издава след цифрово заснемане на лицето на съответния гражданин и след негов подпис и ще бъде валидно само до приключване на изборния ден. Служителите, които се занимават с издаване на документи за самоличност, ще бъдат на работа в деня на изборите и преди него – на 22 и 23 октомври, събота и неделя.

Leave a Reply