Новини, Шарен свят

Проведените търгове – с променлив успех

4 ливади край Ковачевци – в м. Валявица, бяха отдадени под наем на общински търг, състоял се на 29 май. Имотите, с обща площ около 20 дка, бяха наети от единствения явил се кандидат – Стоян Й. Стоянов, срещу 120 лв. годишно без ДДС.

XXX

Обявените два търга за обекти в Говедарци – насрочени за 29 май, не се състояха поради липса на кандидати. Единият търг беше за отдаване под наем от страна на Общината на сгради в бившия стопански двор, а другият – за отдаване под наем на 210 дка общинска нива в м. Опитно поле край селото.

Leave a Reply