Новини

Проверката по проекта за корекция на Боклуджа приключи успешно

Успешно приключи проверката по изпълнението на проекта за корекция на коритото на р. Боклуджа, съобщиха от общинската администрация.
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” след направената окончателната проверка е верифицирал направените разходи от Общината по проектa. Това означава, че всички средства, платени по проекта, ще бъдат възстановени на Общината.
Работата по самия проект приключи през ноември миналата година. Срокът за изпълнението му бе 17 месеца. Изпълнител бе консорциум „Бекастрой 2012” АД с управител Цветанка Пашова. Обектът на стойност почти 1 млн. лв. бе приключен в срок и качествено. Реализацията му, както е известно, има огромно значение за предотвратяване на наводнения в района на Седми квартал.
Във връзка с работата по проекта Общината бе поела общински дълг. Сега, след одобряване на разходите, този дълг ще бъде погасен, заключиха от местната администрация.

Leave a Reply